กิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท เอส บี เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส...
29 ก.ย. 2566
การนำเสนอผลงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลั...
27 ก.ย. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท...
21 ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หัวข้อ"การวาดภาพด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์"...
21 ก.ย. 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หัวข้อ"การวาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ"...
21 ก.ย. 2566
(กิจกรรมอบรมพัฒนางานวิชาชีพสู่ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ) "การจัดสวนขนา...
29 ส.ค. 2566
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565...
14 ก.ย. 2566
การประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ ปีการศึกษา 25...
9 ส.ค. 2566
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566...
8 ส.ค. 2566
การสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเขียนเอกสารประกอบก...
8 ส.ค. 2566
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ประจำปี 2566...
8 ส.ค. 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน (กิจกรรมอบรมพัฒนางานวิชาชีพสู่ชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติก...
19 พ.ค. 2566
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ...
1 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ด...
28 เม.ย. 2566
คณะสถาปัตยกรรมและการอกกแบบ ประกาศเจตจำนง การทำผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของคณ...
3 เม.ย. 2566

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา