กิจกรรมคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน...
27 ก.ค. 2565
พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้...
9 ส.ค. 2565
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ...
20 ก.ค. 2565
โครงการประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพ...
4 ก.ค. 2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ...
29 มิ.ย. 2565
โครงการอบรมตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเ...
20 มิ.ย. 2565
"อบรมสีโปสเตอร์" อบรมศิลปะง่าย ๆ ปลายพู่กัน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย...
24 พ.ค. 2565
อบรมศิลปะง่าย ๆ ปลายพู่กัน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ วันแรก "อบรมสีน...
31 พ.ค. 2565
อบรมเสริมสร้างทักษะทางศิลปะ ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมวันสุดท้าย "การ...
19 พ.ค. 2565
อบรมเสริมสร้างทักษะทางศิลปะ ภายในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน กิจกรรมวันแรก "การวาดก...
18 พ.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น...
25 เม.ย. 2565
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบนำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภ...
28 มี.ค. 2565
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบนำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภ...
25 มี.ค. 2565
ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ คณ...
14 มี.ค. 2565
กิจกรรมเปิดบ้าน INTD Open House 2021
13 ธ.ค. 2564

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา