การประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/คณะ ปีการศึกษา 2565

9 ส.ค. 2566
อ่านแล้ว 82 ครั้ง

แกลอรี่รูปภาพ


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มศิษย์เก่า และนักศึกษา บุคลากรเป็นต้น และการสรุปผลประเมินและเตรียมนำเสนอผลการประเมิน ตามลำดับ
ระหว่างวันที่ 8 และ 11 สิงหาคม 2566
ณ. ห้องประชุม Crystal Symphony
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด


ผลงานที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา