ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค 2/2564 IDM.B ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Arch.D ปี 5
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 IDM.B ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
พ.11/5/2565 13.00-16.00 80303603 PERSONALITY DEVELOPMENT 4 IDM.B-R31 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการ
พ.11/5/2565 13.00-16.00 80303603 PERSONALITY DEVELOPMENT 6 IDM.B-R32 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 IDM.B ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
จ. 9/5/2565 13.00-16.00 80203908 QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT 3 IDM.B-R21 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
จ. 9/5/2565 13.00-16.00 80203908 QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT 4 IDM.B-R22 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 IDM.B ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ส.21/5/2565 09.00-12.00 40503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 1 IDM.B-R11 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ส.21/5/2565 09.00-12.00 40503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 2 IDM.B-R12 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Aap.D ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Aap.D ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Aap.D ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
จ. 9/5/2565 13.00-16.00 080203908 QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT 2 Aap.D-R21, R22 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
พ.11/5/2565 09.00-12.00 080303601 HUMAN RELATIONS 15 Aap.D-R21 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
พ.11/5/2565 09.00-12.00 080303601 HUMAN RELATIONS 16 Aap.D-R22 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Aap.D ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 CI.D ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 CI.D ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
พ.11/5/2565 09.00-12.00 080303601 HUMAN RELATIONS 14 CI.D-R31, R32 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
พฤ.12/5/2565 10.00-12.00 110123237 OVERGLAZE DECORATING TECHNIQUES 1 CI.D-R31 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
พฤ.12/5/2565 10.00-12.00 110123237 OVERGLAZE DECORATING TECHNIQUES 2 CI.D-R32 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 CI.D ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
อ.10/5/2565 09.00-12.00 110123233 ERGONOMIC FOR PRODUCT DESIGN 1 CI.D-R21 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
อ.10/5/2565 09.00-12.00 110123233 ERGONOMIC FOR PRODUCT DESIGN 2 CI.D-R22 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
พฤ.12/5/2565 10.00-12.00 110123368 INNOVATION ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN 1 CI.D-R21 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
พฤ.12/5/2565 10.00-12.00 110123368 INNOVATION ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN 2 CI.D-R22 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ศ.13/5/2565 10.00-12.00 110123243 KILN AND FIRING 1 CI.D-R21 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ศ.13/5/2565 10.00-12.00 110123243 KILN AND FIRING 2 CI.D-R22 สอบออนไลน์ตามวัน/เวลาในตาราง ติดต่อผู้สอนถึงวิธีการเข้าสอบ
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 CI.D ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Arch.D ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)
ตารางสอบปลายภาค 2/2564 Arch.D ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา วิธีการสอบ/วัดผล
ให้นักศึกษาติดต่อผู้สอนถึงวิธีวัดผลการศึกษา หรือการจัดสอบปลายภาคนอกตาราง(ถ้ามี)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา