พิธีเปิดโครงการ KMUTNB 8th International Art And Design Workshop 2023

1 มี.ค. 2566
อ่านแล้ว 390 ครั้ง

แกลอรี่รูปภาพ


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ KMUTNB 8th International Art And Design Workshop 2023 ภายใต้ชื่องาน “สรรค์สร้างอย่างยั่งยืน” �คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานโครงการปฏิบัติการ KMUTNB 8th INTERNATIONAL ART AND DESIGN WORKSHOP 2023 โดยศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เป็นตัวแทนศิลปินขึ้นกล่าวแสดงความรู้สึก ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มจพ. และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิลปินและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ KMUTNB 8th International Art And Design Workshop 2023
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีการร่วมเครือข่ายศิลปิน คณาจารย์ นักออกแบบ นักศึกษา �ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบ นำเสนอองค์ความรู้ตามแนวความคิด “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด


ผลงานที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา