พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

30 พ.ย. 2565
อ่านแล้ว 1190 ครั้ง

แกลอรี่รูปภาพ


พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสู่ยุคดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และรองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการจัดทำใบคำบรรยายลักษณะงาน การทำงานของผังงาน เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีแนวคิด วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ของการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 814 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด


ผลงานที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา