พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ University of Arts and Design สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

3 มี.ค. 2566
อ่านแล้ว 362 ครั้ง

แกลอรี่รูปภาพ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ University of Arts and Design สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านงานสร้างสรรค์ งานวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบระหว่างบุคลากร นักศึกษา เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาร่วมกันให้เป็นเลิศทางวิชาการให้มากขึ้นต่อไป
ในพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
ณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด


ผลงานที่น่าสนใจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา