แบบฟอร์มอบรม

เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานการไปต่างประเทศ 1 รายงานการไปต่างประเทศ
ใบเสนอขอฝึกอบรมภายนอก 19 ใบเสนอขอฝึกอบรมภายนอก
ใบรายงานการฝึกอบรมภายนอก 17 ใบรายงานการฝึกอบรมภายนอก
ใบประเมินผลการฝึกอบรมภายนอก 7 ใบประเมินผลการฝึกอบรมภายนอก
แบบรายงานการเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฟังบรรยาย 17 แบบรายงานการเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฟังบรรยาย
แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 7 แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา