แบบฟอร์มใบลา

เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบใบลาออก 19 แบบใบลาออก
แบบใบลาอุปสมบท 2 แบบใบลาอุปสมบท
แบบใบขอยกเลิกวันลา 5 แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ 9 แบบใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ
แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 5 แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
แบบใบลาพักผ่อน 22 แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 158 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลองบุตร 3 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลองบุตร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา