บัญชี/การเงิน

เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงานปกติ (2) 0
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 0
หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับบริการวิชาการ(ฉบับที่5) 0
ระเบียบเงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน พ.ศ.2555 0
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากร 0
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 0
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่มีนักศึกษาเข้าร่วม 0
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา 0
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 0
แบบรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 0
แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ 0
แบบใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ 0
ใบเบิกค่าพาหนะ 0
แบบฟอร์มภาระงาน (Job description) 0

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา