บัญชี/การเงิน

เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงินค่าตรวจกระดาษคำตอบ 0
ใบสำคัญรับเงินรูปแบบใหม่ 0
ใบสั่งจ้าง 0
การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน(ฉบับที่3) 0
การจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน (ฉบับที่ 2) 0
การจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 0
การเก็บเงินค่าลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน(ฉบับที่3) 0
เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแก่นักศึกษาของสถาบัน 0
เงินสมนาคุณการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 0
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการประชุม พ.ศ. 2552 0
หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 0
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินโครงการวิจัย 0
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ 0
หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารับรองการประชุม 0
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 0

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา