อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: 2004 Bachelor of Industrial (Ceramics Industrial),
King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand
ปริญญาโท
: 2008 Master of Fine Art (Ceramics),
Silpakorn University, Thailand
ปริญญาเอก
: 2015 Ph.D. (Ceramic Engineering)
Suranaree University of Technology, Thailand
Tel: 02-555-2000-6814
Email: wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Wathun Boonsorn, Sukasem Watcharamaisakul and Boris Golman. Fabrication of Al2O3/ZrO2 micro/nano composites using powder alkoxide mixtures. Advanced Materials Research Vols. 931-932: 132-136. (2014).
ผลงาน 2
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ(ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) (2015)
ผลงาน 3
Fabrication of Al2O3/ZrO2 micro/nano composites using powder alkoxide mixtures. The 5th KKU International Engineering Conference. 27-29/ March/ 2014.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา