ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

2 มิ.ย. 2566
อ่านแล้ว 416 ครั้ง

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📢 📢ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนเรียนดี จำนวน 26 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2. ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลน (โดยยกเว้นค่าหน่วยกิต) จำนวน 30 ทุน ทุนละ 3,000 บาท
3. ทุนขาดแคลน จำนวน 21 ทุน
มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุง การศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย
⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน
⚠️ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่
กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS ในระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ)
📍นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
มีรายชื่อตามประกาศดังนี้
1.ให้นักศึกษา กรอกเอกสารการรับเงินให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นลายมือชื่อให้เรียบร้อย แนบสำเนาบัตรนักศึกษา
1.1 รายการรับเงินให้ใส่ชื่อทุนที่ได้รับ เช่น - ทุนเรียนดี จำนวนเงิน 5,000 บาท - ทุนอุดหนุนการศึกษา
จำนวน 3,000 บาท
📍รายละเอียดการส่งเอกสารขอเบิกทุน 1/2566 >> รายชื่อผู้ได้รับทุนตามประกาศนี้ >>
📍ด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร จ่ายโดย มจพ. นักศึกษาต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
📍เอกสารขอเบิกทุน…
📍ตัวอย่างเอกสารขอเบิกทุน https://drive.google.com/.../1ZHAIicr9gpa9IeLWnnD.../view...
2.แนบเอกสาร
2.1 ใบจองวิชาเรียน
2.2 ใบเสร็จรับเงินจ่ายค่าเทอม ที่ขอจากทางกองคลัง rco.kmutnb.ac.th ตามลิงค์นี้
📍ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน........ https://drive.google.com/.../1UrXj9YSHaPIkG.../view...
📍ส่งเอกสารการรับเงินมายัง Google Drive โดยแยกตามภาควิชาและประเภททุนที่ได้รับ
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 ก.ค. 66 เวลา 16.00 น.

ไฟล์แนบให้ดาวน์โหลด

1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน (1,446.68 KB)
2. ตัวอย่างเอกสารขอรับเงินทุน (575.06 KB)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา