อาจารย์ พัชราภา แก่นหอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ศิลปบันฑิต สาขาการออกแบบภายใน
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท
: ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบันฑิต
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: patcharapa.k@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ปี 2556 ปัจจัยทางกายภาพที่มีต่อการค้าในย่านธุรกิจ : กรณีศึกษาซอยละลายทรัพย์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร (Factor effecting critical condition of street market at Soi Lalai Sap) สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มิถุนายน 2558.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ประสบการณ์การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา 20 กันยายน 2559 Statement of attainment: Provide first aid 7 ธันวาคม 2559 Chinese language หอการค้า ไทย-จีน 31 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: Customer Expertise 31 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: DATAweb Series 30 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: Emerging & Professional Leaders 30 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: Executive Leaders 30 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: Management & Diversity 31 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: The Digital Landscape 31 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: Email Marketing Best Practice 31 สิงหาคม 2560 Accor Hotel academie: Best Practice for Display Advertising 1 กันยายน 2560 Accor Hotel academie: Ethics & CSR Charter 1 กันยายน 2560 Accor Hotel academie: The Language of Loyalty is a conversation guide to help all employees make a deeper human connection with our members and guests. 2 มีนาคม 2561 ต้นไม้ใหญ่ กับงานภูมิสถาปัตยกรรมกับทางสมาคมภูมิสถาปนิก 8 ตุลาคม 2562 Heartist Training 10 ตุลาคม 2562 People-ology
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2560-2563
Event and conference operations Sofitel Sydney Wentworth, Sydney, Australia
2561
Interior Designer and Landscape Architect (Architect Project) Phatrasap Property Co.,LTD
2554-2557
Interior Designer and Landscape Architect (Architect Project) Phatrasap Property Co.,LTD
2553-2554
Interior Designer (Consultant) SB Furniture Industry Co., LTD
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
2558
Certificate of Korean language I
2561
- Certificate of Autodesk Revit 2019 for architect - Certificate of 3D for Architecture & interior with Lumion - Certificate of Graphic Design with illustrator
2563
- Certificate of Korean language II - Certificate of Japanese language II - Certificate of Reading and Writing for IELTS

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา