อาจารย์ ดร.ออมศิลป์ เอกธนิตวณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: Bachelor of Science in Architecture University of Minnesota, USA 2008
ปริญญาโท
: Doctoral of Architecture University of Hawaii at Manoa, USA 2014
ปริญญาเอก
: Doctoral of Architecture University of Hawaii at Manoa, USA 2014
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: oimsin.a@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Olmsin Aektaniwanit, “RECLAMATION AND REGENERATION OF THE ANCIENT BARAY Proposal for Phimai Historical Park”, The ScholarSpace, May, 2014, Hawaii, USA.
ผลงาน 2
ปี 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อการจัดการเชิงท่องเที่ยวในโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์สถานโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กำลังดำเนินการ)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “โครงการจินตหัตถกรรม (ศูนย์การเรียนรู้เครื่องจักสาน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี)” (IMAGINE HANDICRAFT LEARNING CENTER) ของนักศึกษาชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ กัปตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2562) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “โครงการสถาบันครเีอทีฟศิลป์:LGBT จังหวัดเชียงใหม่” (ART CREATIVE ACADEMY AND THEATRE : LGBT) ของนักศึกษาชื่อ นายธนภัทร ลาพินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2562)
ประวัติการทำงาน (Work History)
พ.ศ.2556 – 2558
ผู้ช่วยสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงานให้กับ บริษัท AHL Architects Hawaii Ltd. การทำงานจะเป็นควบคุมงานการก่อสร้าง และ เก็บข้อมูลเพื่อเป็นองค์ประกอบการออกแบบโครงการ การทำงานที่มีส่วนร่วม เป็นประเภท โครงการ โรงแรม โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ราชการ กรมทหาร ผลงานที่มีส่วนรวมคือ “State Capitol DAGS District-Mstr Plan”, “ The renovation of Palama Settlement และ “Kona Judiciary”
พ.ศ.2558 - 2561
สถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงาน “งานปรับปรุงอาคาร The Bangna Mension” เป็นอาคารอพาเม้นท์เก่าขนาดกลาง 8 ชั้น หน้ากว้าง 50 เมตร ลึก 23 เมตร จำนวน 230 ห้อง
พ.ศ.2558 - 2561
ที่ปรึกษาสถาปนิกผู้ออกแบบและควบคุมงาน “โครงบ้านเทเวนศ์ ” เป็นโครงการอาคารอพาร์เม้นท์ 5 อาคาร ทุกอาคาร สูง 8 ชั้น จำนวน 70 ห้องต่ออาคาร
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา